પ્રેમ ની update

0
567

કેમ છોકરી આવવામા late કરે છે,
ખબર છે એને કે છોકરો એની wait કરે છે.

રોજ મળવાને એ ટાઈમટેબલ set  કરે છે,
કાલે ઊઠીને એને જ એ forget કરે છે.

વગર વિચારે જુવાનીયા આજે chat કરે છે,
પછી કાલે એજ એકબીજાને hate કરે છે.

સંબંધો તો જાણે રોજ update કરે છે,
લાગે છે પ્રેમ માણસ નહી પણ net કરે છે.

                 ~  રશ્મિકા .આર. પંચાલ

"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here