હતી ભૂલ તારી એ કે મારી,
     સમજ્યા નહીં બંને અને બની ગઈ સહિયારી,

નાની નાની વાતો માંથી બની ગયા વિવાદો,
     ખબર ના પડી ઝઘડા ક્યારે બની ગયા સંવાદો.

દિવસે-દિવસે પ્રેમ ઓછો ને વઘી ગઈ તકરાર,
      તું-તું  મૈં-મૈં  કરતા આપણો સળગી ગયો સંસાર.

સાત જનમ સાથ નિભાવવાના આપ્યા હતા કોલ,
      આજે આપણે નથી સાંભળતા એકબીજાના બોલ. 

વિશ્વાસના તાંતણે ગૂંથાયો તો સબંધ આપણો,
      તૂટ્યો એ તાંતણો ને  વિખરાયો માળો આપણો.                               

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here