આંખની સંભાળ

care your beautiful eyes Gujarati tips
    આંખો છે તો આ દુનિયા છે, દુનિયાની ખૂબસુરતી આંખોમાં જ તો સમાયેલી છે. તો તમારી કામણગારી આંખો ના જતન માટે આવો જોઈએ કેટલીક ટીપ્સ . * આંખો ની સુંદરતા માટે સૌથી વધારે જરૂરી છે પુરતી ઊંઘ, માટે દરરોજ ૮ થી ૧૦ કલાક ની ઊંઘ લેવી જરૂરી છે. * આંખો બળતી હોય તો કાકડીની સ્લાઈસ કરી આંખો પર મુકો ,...
डार्क सर्कल दूर करने केलिये : १) हररोज दिन में एकबार खीरे के रस को आँखों के आसापास लगाना चाहिये और फिर २० मिनट बाद सादे पानी से धुल दें। २) यदि डार्क सर्कल के साथ-साथ सूजन भी है तो बराबर मात्रा में आलू और खीरे का रस उपयोगी होता है। ३) खीरे और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर...