વાળની સંભાળ

care-and-color-your-hair-with-five-natural-things-gujarati
∝ 5 કુદરતી પદાર્થો કે જેનાથી જાતે જ તમારા વાળ ને કરો કલર અને કેર       વાળ આપણા ચહેરા ની સુંદરતા માં ખુબજ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે , એમાંય લાંબા કાલા અને ઘટ્ટ વાળ નું તો પૂછવું જ શું? પરંતુ આજકાલ તો શોર્ટ કલરફૂલ વાળ પણ ફેશન માં છે.અને આજની જનરેશન વાળ માં કોઈ પણ જાતના એક્સપિરિમેન્ટ કરતા...
healthy-hair-tips
To keep your hair bouncy and healthy, occasionally shampoo your roots only and then apply conditioner to just your ends.Then rinse. Use moisturizing conditioner two to three times a week to combat fine, thin hair. Wrap wet hair gently in a towel and let the towel absorb the moisture for a few minutes. never trying rubbing hair. This...