મનોરંજન

video
આજની પેઢી breakup ને હળવાશથી સહી લે છે ! how to handle breakup in relationship by Kaajal oza vaidya.
video
  A Film by: Neeraj Joshi Produced by: Aadesh Kumar & Yukit Vora Co- Produced by: Vijay Parekh Executive Producer: Sachi Rathod Story & Screen Play: Madhugandha Kulkarni & Paresh Mokashi Additional Screen Play & Dialogues: Mitai Shukla & Nehal Bakashi DOP: Suraj Kurade Editor: Nirav Panchal Music: Parth Bharat Thakkar Lyrics: Niren H Bhatt Sound Design Mixing: Subash Sahoo...
video
Singer - Kinjal Dave Lyrics - Manu Rabari, Jeet Vaghela Music - Mayur Nadiya Director - Dhruval Sodagar Asst. Dir. - Javed Lucky Khan Producer - Dhruval Sodagar, Deepak Purohit Camera - Dhruval Sodagar, Jayesh Boghra Asst. - Harsh Patel, Mahesh Thakor & Kalakar (Ranjeet) Dance Group - Pravin Prasad ( Dance Point & Zumba, Surat ) Location -...
video
Production: Purple Wings Productions STARRING: Dharmendra Gohil, Krish Chauhan, Ami Trivedi, Om Bhatt DIRECTED BY: Mr. Kirtan Patel WRITTEN BY & SCREENPLAY BY: Sumit Vanjani, Prayag Dave, Rajesh Rajgor