સંબંધ

quality of husband every women wants
              દરેક છોકરી ના મનમાં પોતાના ભાવી જીવનસાથી ને લઈને કેટકેટલીય અપેક્ષાઓ અને કેટલાય સપનાઓ હોય છે. જેમ દરેક છોકરો સર્વગુણ સંપન્ન પત્ની ઈચ્છતો હોય છે એમ જો છોકરીઓ એવું ઈચ્છે કે એને એની અપેક્ષામાં પર ઉતરતો હોય એવો પતિ જોઈએ તો એમાં ખોટું શું છે. છોકરીઓ પણ એવું જ ઇચ્છતી હોય છે કે...
            આમ તો છોકરીઓ ની દરેક અદાના છોકરાઓ દીવાના જ હોય છે , છોકરીઓની પાછળ લટુડા પટુડા થઈને ફરતા હોય છે . છોકરીઓને ઈમ્પ્રેસ કરવા એમની હા માં હા કરતા હોય છે પરંતુ છોકરીઓની એવી એવી કેટલીક વાતો કે આદત કહો એ છોકરાઓને નથી ગમતી હોતી. જેમ કે અમુક પ્રકારનો સ્વભાવ , આદતો કે એટીટ્યુડ...
ladki girl child gujarati article
            દીકરી મારા ઘરનો દીવો,             અજવાળા ની હેલ.             દીકરી એટલે રોજ દિવાળી,             સુખની રેલમછેલ.                       પ્રથમ નજરે જોતા તો આ માત્ર કોઈ કવિ દ્વારા રચાયેલ સુંદર પંક્તિઓ લાગશે, પરંતુ સાચા...