દિલની દાસતાં | ગુજરાતી ગીત | લીરીક્સ | રશ્મી પંચાલ   

dil ni dastan gujarati song  પ્રેમમાં જયારે મનગમતા પાત્ર નો સાથ મળે ત્યારે તો દુનિયાની શું બીક ! છોકરો છોકરી ને કહે છે કે મનના બંદ બારણા ને આજે તું ખોલી દે અને તારા મનમાં જે કઈ પણ હોય એ દિલ ખોલીને કહી દે. તું દુનિયા ની  પરવાહ ના કર હું તારી સાથે છું.મનને મારીને નહિ પરંતુ સમસ્યાઓનો સામનો કરીને હસતા હસતા જીવીશું  કેમકે આપણે બંને સાથે છીએ, અને જ્યાં સુધી સાથે છીએ એક થઈને જ રહીશું માટે હે પ્રિયે ! આપણી આ ખાટી-મીઠી પ્રેમ કહાની થોડી તું અને થોડી હું મળીને દુનિયા આખી ને કહી દઈએ.

 

છોરી તારી ને મારી
આ કેવી છે કહાની
થોડી કહી દે તું
થોડી કહી દઉં હું બધાને.

ખાટી ને મીઠી તારી
આ વાત છે મજાની
થોડી કહી દે તું
થોડી કહી દઉં હું બધાને

જેની દુનિયા આખી દીવાની
એ પ્રેમ માં મસ્ત રહેવાની

તારી ને મારી આ
દિલની છે દાસતાં
મનને ને તું ખોલી દે
કર ના કોઈ પરવા

મનને મારીને આ દુનિયા માં ના જીવો
પ્રેમ કરો તો દુનિયાની પરવા ના કરો

જો પ્રેમ હોય કરવાની
તો પાછળ ના રહેવાની
સાથે છું જો તારા હું
તો ફિકર શું કરવાની

દુનિયા ની સામે પડવાની
જો તૈયારી હોય તારી
તો સાથે છું
તારા હું સદાયે

પ્રેમના પંથમાં સદા કાંટા તો રહેવાના
એને તો આપણે ફુલ સમજી સહેવાના

સાતે ભવના સદા
સાથી આપણ રહેવાના
સુખમાં ને દુઃખમાં હવે
એક બીજાના થઇ રહેવાના

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here