સારું થયું એ વાતો વહી ગઈ,
યાદો તારી એ સમય જતા સરી ગઈ.
જીરવી તો લીધા બધા ઝખ્મો જીંદગીના,
પણ મલમ તો સમયની પછડાટ કરી ગઈ.
મૃગજળ સરીખું અસ્તિત્વ હતું એ તારું,
પણ આજે તો બસ ભૂતકાળ બની ગઈ.
દિલના કોઈ એક ખૂણે હશે તું હજીયે ક્યાંક,
પણ દસ્તક એ તારી તાર ઝણઝણતા કરી ગઈ.
જવાથી કોઈના આ દુનિયા અટકતી નથી,
ખોટ તમારી અને હયાતી અમારી આજે એ સાકાર કરી ગઈ.
શબ્દો મળ્યા અને કલમ પણ ચાલી,
વિયોગથી તારા નવી એક દિશા મળી ગઈ.
કોણે કહ્યું કે જુદાઈ અંત છે જીવન નો,
મારા જીવનમાં તો આરંભ કરી ગઈ.
હવે તો શ્વાસ ની સાથે જ અટકશે શબ્દો,
બાકી ખોટ હતી જે એ પૂરી કલમ કરી ગઈ.
રશ્મિકા પંચાલ (સ્નેહરશ્મિ.કોમ)
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here