જિંદગી ના અતીત માં લાવ ડોકીયુ કરી લઉં.
      બાળપણ ની એ યાદોને આજ મન ભરીને માણી  લઉં.

ક્ષણો જે સખાઓની સાથે વિતાવેલી ,

      યાદો માં એ મન ભરીને માણી  લઉં .
શેઢે-શેઢે ચાલ્યા હતા જે બે ને બે ચાર પગ,
      એજ પગલાંની પગદંડી પર લાવને એક લટાર મારી લઉં.
મોંઘાદાટ ફુવારા નીચે નાહીને પણ આજે રહું છું કોરો,
      ખેતરના શેઢે આવેલી નહેરોમાં લાવ ફરી એક ડૂબકી મારી લઉં.
મોબાઈલને વિડીઓગેમની રમતોમાં,
       એવીં આવતી નથી મજા.
થાય છ કે મારા ભમરડા ને,
       લખોટીઓને આજ એકઠા કરી લઉં.
ફાઈવસ્ટાર હોટેલો ના ડિનર આજે,
        બેસ્વાદ લાગે છે મને.
શાળાની રીસેસ માં ખાધેલ,
       ભાખરી છૂંદાનુ લાવ બટકું ભરી લઉં.
ફેસબુકની ઉપર છલ્લી ચેટ ને,
       અપડેટ તો બહુ કરી.
થાય છે બે ઘડી ઓટલે બેસી,
      મિત્રો સાથે ગપાટા મારી લઉં.
વીતેલા સમયને પાછો તો,
      કેમ કરી ને લાવું.
પણ સ્મૃતિઓ વાગોળીને ફરી આજ,
      બાળપણને મારા મન ભરીને માણી  લઉં.
 
 
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here